Xuan Cheng Jing Rui New Material Co.,Ltd

qilin road
xuangzhou economic development zone
Xuan Cheng, An Hui Providence, 242000
China
Tel: 086-0563-2062195
www.jingruinano.com

  To add your company, or to update any information, please contact us:

Nanotechnology Company Directory